Miljö och hållbarhet

Trä är ett miljövänligt byggmateriel - Våra hus byggs uteslutande av trä och dess biprodukter.

Miljövänliga och ekologiska KL-trähus

Är en framstående lösning för hållbart boende, där byggandet kombinerar modern teknik med respekt för miljön. KL-trä, eller korslaminerat trä, utgör själva ryggraden i dessa innovativa hus. Tillverkat av korslimmade massiva granträskivor, där varje skiva limmas ihop med vartannat skikt stående, vartannat liggande, ger KL-trähus en unik kombination av styrka, stabilitet och hållbarhet.

Den ekologiska aspekten av KL-trähus är tvåfaldig. För det första kommer träet från hållbart skötta skogar, vilket innebär att avverkningen balanseras med skogens förmåga att förnya sig själv. Detta skapar en cyklisk och hållbar användning av resurser. För det andra har KL-trä en låg koldioxidpåverkan jämfört med andra byggmaterial, vilket gör det till ett miljövänligt val. Dessutom är tillverkningsprocessen energieffektiv, och den lätta vikten av KL-trä minskar transportens miljöpåverkan.

Husets stomme av KL-trä

När KL-trä används för konstruktionen av husets stomme och bjälklag blir resultatet inte bara robust utan också diffusionsöppet. Detta möjliggör en naturlig luftcirkulation som skapar ett hälsosamt inomhusklimat och minimerar risken för fuktrelaterade problem. KL-träet i sig är också värmeisolerande, vilket bidrar till energieffektivitet och lägre uppvärmningskostnader.

Förutom de miljövänliga egenskaperna bidrar KL-trähus till ett estetiskt tilltalande boende. Den finslipade ytan på KL-träskivorna ger ett vackert, trärent ytskikt som kan lämnas obehandlat eller behandlas med miljövänliga färger och lacker. Detta ger er möjlighet att anpassa husets utseende efter era personlig smak samtidigt som man bevarar dess naturliga skönhet.

Sammanfattningsvis representerar miljövänliga och ekologiska KL-trähus en modern och hållbar bostadslösning. Genom att förena teknisk innovation med naturliga material skapas inte bara funktionella och vackra hem utan också en positiv inverkan på miljön och framtida generationer.

KL-trä och ursprung

Våra KL-träleverantörer är Holmen/Martinsons i Bygdsiljum och Setra i Långshyttan. De står för ett hållbart skogsbruk med svensk kvalitet. 

KL-trä och isolering

Alla våra hus isoleras med cellulosa. Det är en organisk isolering tillverkad av cellulosafibrer. Dessa fibrer framställs i en återvinningsprocess av tidningar. Isoleringen sprutas in i hela konstruktionen, väggar golv och tak. 

KL- trä och värme och fukt

Tack vare KL-träskivornas fuktbuffrande egenskaper blir inomhustemperaturen mer jämn än ett hus byggt av annat material. Under årets fuktigare månader buffrar KL-trär fukt som det kan avge under årets torrare månader vilket bidrar till ett behagligare inomhusklimat. Träet har en förmåga att lätt anpassa sig efter utetemperaturen och det leder till en bra energibesparing.