Bygga med oss

tjänster

När ni bygger med oss, så levererar och monterar vi stommen i KL-trä.

Från oss köper ni även dörrar och fönster samt isoleringsentreprenad i forma av cellulosaisolering.

När vi har fått ritningar av er och vi har haft en dialog, tar vi fram en offert på ert projekt.

För att få fram en totalkalkyl på ert projekt, hjälper vi er att hitta en lokal entreprenör som tar ansvar för allt innan och efter leverans/montage av stommen i KL-trä.  Vi reser stommen tillsammans med den lokala entreprenören. Redan i ett tidigt skede av vår dialog med er ser vi till att den lokala entreprenören får komplett information av oss gällande byggprocessen för ett hus i KL-trä.  Den lokala entreprenören tar fram en offert för deras del av projektet. När ni har fått en offert av oss och en av den lokala entreprenören har ni en totalkostnad för ert husprojekt.

När vi har kommit så långt i processen så skriver vi kontrakt och ser till att besluta om de sista detaljerna kring ert hus.

Därefter påbörjar vår KL-träkonstruktör tillverkning och konstruktionsritningar för ert hus.  Från kontraktsskrivning till leverans av stomme brukar det vanligtvis vara ca 4–6 månader.

Processen

När man bygger ett hus är det viktigt att processen är tidseffektiv, flyter på och att kommunikationen fungerar mellan alla parter.

Så här jobbar vi med er!

Hur ser konstruktionen ut i ett KL-trähus?

Ytterväggarna är i 100 mm KL-trä, på utsidan av dessa monteras 45 x 170 reglar på 600 cc. På reglarna sätts en träfiberskiva med not och spont, som bryter köldbryggan och skapar fack för isoleringen.

Hur löser man elen?

All el som är på ytterväggar dras elen på utsidan av KL-träskivan i isoleringsfacket. För innerväggar brukar vi ofta hitta bra lösningar för hur elen ska dras.

Alla brytare/lysknappar på innerväggar sätts med trådlös funktion.

Från fabrik borrar vi hål för elutag, det gör att jobbet för elektrikerna på plats blir smidigt. Vi förbereder även för eventuella spotlights etc.

Badrum och tätskikt?

I ett badrum skruvar man gips direkt på KL+-träskivan och därefter sätts tätskikt och kakel. 
Vanligtvis är taket i synligt KLträ.

Ventilation!
Vi borrar hål i takskivan för ventilationsdonen, så att allt är förberett från fabrik.