Bygga med oss

tjänster

När ni bygger med oss, så levererar och monterar vi stommen i KL-trä.

Från oss köper ni även dörrar och fönster samt isoleringsentreprenad i form av cellulosaisolering.

När vi har fått ritningar av er och vi har haft en dialog, tar vi fram en offert på ert projekt. Vår expertis sträcker sig bortom endast leverans av KLträ / korslaminerat trä, Vi engagerar oss i hela processen för att säkerställa att era byggbehov möts på bästa sätt. Vår filosof inkluderar att underlätta för er att hitta en kompetent lokal entreprenör som tar ansvar för varje aspekt av byggprocessen, vilket inkluderar allt arbete efter montaget av stommen i KLträ, utregling, isolering, dörrar och fönster, fasad samt arbetet för underentreprenörer, såsom VVS, elektriker , ventilation och måleri. Genom vår helhetsapproach strävar vi efter att göra byggprocessen smidig och effektiv, med fokus på kvalitet och hållbarhet i varje led.

Levererar högkvalitativt KLträ/korslaminerat trä

För att få fram en totalkalkyl på ert projekt, hjälper vi er att hitta en lokal entreprenör som tar ansvar för allt innan och efter leverans/montage av stommen i KL-trä. Vi reser stommen tillsammans med den lokala entreprenören, där vårt fokus ligger på att leverera högkvalitativt korslaminerat trä, känt som KL-trä. Redan i ett tidigt skede av vår dialog med er ser vi till att den lokala entreprenören får komplett information av oss gällande byggprocessen för ert hus i KL-trä. Den lokala entreprenören tar fram en offert för deras del av projektet. När ni har fått en offert av oss och en av den lokala entreprenören har ni en totalkostnad för ert husprojekt.

KL-träkonstruktör för ett högkvalitativt KLträhus

När vi har kommit så långt i processen så skriver vi kontrakt och ser till att besluta om de sista detaljerna kring ert hus. Därefter påbörjar vår dedikerade KL-träkonstruktör tillverkning och konstruktionsritningar för ert hus med at t noggrant översätta era unika designkrav och ritningar till ett högkvalitativt korslaminerat KLträhus. Där varje detalj beaktas för att säkerställa att KL-trästommen
är skräddarsydd för att möta era specifika behov och önskemål. Under tillverkningsprocessen genomgår varje element stränga kvalitetskontroller för att säkerställa att de uppfyller de höga standarder som är förknippade med KL-trä. Vår effektiva produktionsmetodik och fokus på noggrannhet resulterar i en snabb och pålitlig leverans av stommen till er byggarbetsplats.

Från kontraktsskrivning till leverans av stomme brukar det vanligtvis vara ca 4–6 månader.

Processen

När man bygger ett hus är det viktigt att processen är tidseffektiv, flyter på och att kommunikationen fungerar mellan alla parter.

Så här jobbar vi med er!

Hur ser konstruktionen ut i ett KL-trähus?

Ytterväggarna är i 100 mm KL-trä, på utsidan av dessa monteras 45 x 170 reglar på 600 cc. På reglarna sätts en träfiberskiva med not och spont, som bryter köldbryggan och skapar fack för isoleringen.

Hur löser man elen?

All el som är på ytterväggar dras elen på utsidan av KL-träskivan i isoleringsfacket. För innerväggar brukar vi ofta hitta bra lösningar för hur elen ska dras.

Alla brytare/lysknappar på innerväggar sätts med trådlös funktion.

Från fabrik borrar vi hål för elutag, det gör att jobbet för elektrikerna på plats blir smidigt. Vi förbereder även för eventuella spotlights etc.

Badrum och tätskikt?

I ett badrum skruvar man gips direkt på KL+-träskivan och därefter sätts tätskikt och kakel. 
Vanligtvis är taket i synligt KLträ.

Ventilation!
Vi borrar hål i takskivan för ventilationsdonen, så att allt är förberett från fabrik.

Vill du se färdiga husmodeller?