KLträhus

HUS I KL-TRÄ

Nutidens trähus

Att bygga ett KL-trähus betyder att huset byggs av korslimmade massiva granträskivor, KL-korslimmat.

Virket är hyvlat och limmas ihop med vartannat skikt stående, vartannat liggande. Resultatet blir ett byggelement med låg vikt som är tvärstyvt, tåligt och väldigt formstabilt. Dessutom används KL-trä även för bjälklag, vilket ger en enhetlig och hållbar struktur i hela huset. Denna konstruktionsmetod skapar inte bara solida väggar utan även stabila golv och tak, vilket är karakteristiskt för massiva trähus. Tack vare detta får ni som  kund fantastiska möjligheter att utforma ert egna hus! Vår konstruktör är en av de konstruktörer med flest års erfarenhet inom branschen. Montaget av skivorna går snabbt vilket gör att byggprocessen är tidseffektiv.

Hela byggprocessen är klart mer tidseffektivt jämfört med andra byggsätt. Insidan av KL-träskivorna är finslipade och därmed får kunden ett färdigt, trärent ytskikt. Alternativa färdiga ytskikt är att lasera eller att måla på träväggarna. Kundens önskemål styr. Genom hela vår konstruktion har vi naturliga material såsom trä, träfiber och cellulosaisolering.

Hållbart med massiva trähus i KL-trä

Denna integrering av naturliga material sträcker sig till varje fas av byggprocessen och bidrar till att skapa en harmonisk och hållbar struktur. KL-träets lätta vikt gör inte bara monteringen snabb och effektiv utan resulterar även i minskad påverkan på miljön. Den finslipade ytan på KL-träskivorna ger inte bara en estetiskt tilltalande interiör utan underlättar även för olika efterbehandlingar som lasering eller målning, vilket ger er som kund flexibiliteten att anpassa ert hem efter personlig smak och stil. Sammantaget skapar vår helhetslösning med naturliga material en trivsam och hållbar boendemiljö. För de som väljer att bygga massiva trähus med KL-trä som bas innebär detta inte bara en ekologiskt hållbar lösning utan även en investering i ett hem med hög kvalitet och långvarig livslängd.

Konstruktionen blir helt diffusionsöppen. När man bygger med naturliga material får man ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat samt att man bidrar till ett mer hållbart samhälle. Den diffusionsöppna naturen hos KL-trä skapar ett optimalt inomhusklimat. Materialens förmåga att andas och reglera fukt ger ett behagligt boende och minimerar risken för fuktrelaterade problem. 

Samtidigt stöder användningen av naturliga material som trä och cellulosaisolering en ekologiskt ansvarsfull byggprocess. Denna hållbara metodik minskar koldioxidavtrycket och främjar en cirkulär ekonomi genom att använda förnybara resurser. Genom att välja KL-trä och naturliga material blir varje byggprojekt inte bara en investering i ett långsiktigt hållbart boende utan också en positiv bidragsgivare till vår gemensamma miljö.

Byggprocessen

För att göra er byggprocess så smidig som möjligt har vi en komplett checklista som ni erhåller efter kontakt med oss. Vi projekterar ert hus tillsammans, med er, arkitekten, konstruktör, snickare och övriga entreprenörer. Vi finns med från början till inflyttning.